نظام ارزشی کلورز آریانا

پیش از فروش

بخش فروش و پشتیبانی فنی با گردآوری داده های زمینه، ارزیابی نیازهای مشتری، توسعه پروژه و ارائه ی پیشنهاد فنی و مالی، تمام جنبه های بازدید و مراحل پیش از فروش را مدیریت می كند.

مهندسی

كلورز آریانا، در كنار مشتری، مشكلاتی را كه نیازمند كاهش حرارت، ذخیره ی انرژی و طراحی بهینه عایق هستند، حل می كند. فناوری به روز طراحی و حل مسائل به همراه دانش و شناخت ژرف كالاها، امكان ارائه راه حل معتبر و موثر را در كم ترین زمان فراهم می آورد.

كارمندان

بخش كلیدی هر مجموعه، كارمندان آن هستند. كارمندان متخصص، آموزش دیده و با انگیزه ی كلورز آریانا مفتخر و مشتاق به حضور در این مجموعه ی پویا بوده و برای رسیدن به اهداف این كار و كسب تلاش می كنند.

تولید

در كارخانه ی كلورز آریانا واقع در هشتگرد تولیدات گسترده صورت می گیرد و با برنامه ریزی و مدیریت سیستم، تمامی درخواست ها و ارسال ها به بهترین نحو انجام می شوند. كارخانه ی كلورز آریانا تمام ملاحظات را جهت حفظ امنیت و سلامت كاركنان فراهم می آورد.

پس از فروش

ما با بهره گیری از پرسنل متخصص خود، پشتیبانی در محل را انجام می دهیم. فعالیت های روزانه ی نصب، پشتیبانی و نظارت جهت جلب رضایت مشتری محترم صورت می گیرد. تمامی تولیدات از پیش ارسال شده ی ما رهگیری شده و برای حفظ و نگهداری آن ها در محل اجرا تلاش می كنیم.

تحقیق و توسعه

دپارتمان تحقیق و توسعه ی ما از پرسنل ماهر، مجرب و با انگیزه تشكیل شده است كه با اشتیاق درجهت نوآوری و بهبود مستمر متمركز هستند تا مجموعه بتواند در راستای نیازهای مشتری قدم بردارد.

محیط زیست

هدف نهایی تولیدات مجموعه ی كلورز آریانا، كمك هرچه بیشتر به پایداری منابع انرژی كشور، كاهش اتلاف انرژی و سرمایه و تداوم كسب و کار هاست. ما هستیم تا انرژی برای فرزندانمان باقی بماند.

مدیریت مجموعه كلورز آریانا با داشتن خیریه ای فعال، همواره بخشی از منافع خود را صرف ساختن زندگی بهتر برای هم نوعان خود می كنند. آن ها با تامین كمك هزینه ی درمان و تحصیل و … تلاش می كنند تا افراد بیشتری در رفاه و سلامتی كه شایسته ی آن هستند، زندگی كنند.