چندرسانه ای

آموزش اصلاحات بازرگانی: ترم‎ های بین المللی (فیلم)